ผู้รับผลประโยชน์ที่ 3

ผู้รับผลประโยชน์ที่ 3

Work being done at Wat Phratat Doi Saruang by Foundation to renovate Kuuti Phra. ( living quarters for Monks)