LION RAMPANT FOUNDATION

LION RAMPANT FOUNDATION

มูลนิธิ LION RAMPANT ถูกก่อตั้งโดยความตั้งใจของผู้บริหารและกรรมการของกลุ่มบริษัท LION RAMPANT โดยเป็นผู้ที่มีศรัทธาแข็งแกร่งในการทำบุญเชิงกลยุทธ์ โดยการส่งเสริมสวัสดิการของผู้อื่นภายในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ต้องการความรู้และการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและชุมชนของตนส่วนแบ่งรายได้ของกลุ่มบริษัทในอัตราร้อยละของรายได้ค่าธรรมเนียมทั้งหมด และผลกำไรโดยรวมนั้น ทางกลุ่มบริษัทจะมอบให้แก่ทางมูลนิธิทางมูลนิธิจะค้นหาและยินดีต้อนรับกิจกรรมใดก็ตามที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้ด้อยโอกาสและให้การศึกษาแก่บุคคลและชุมชนที่ด้อยโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร ในวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาโดยตรงอีกทั้งที่จะเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศวิทยาของโลกโดยทางอ้อมอีกด้วยเช่นกันสิ่งสำคัญอีกประการที่สมควรตระหนักก็คือ ทางมูลนิธิจะไม่จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้แนะนำกิจกรรมนั้นอย่างแน่นอน จะต้องไม่มีค่าธรรมเนียมการจัดการหรือค่าใช้จ่ายแอบแฝงอื่นใดเพื่อเข้ามูลนิธิหรือเข้ากระเป๋าผู้รับผลประโยชน์ใดก็ตามมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ : หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นของเงินทุนมูลนิธิจะไปสู่มูลรากของผู้รับผลประโยชน์เท่านั้น

ผู้รับผลประโยชน์ที่ 1 & 2

Beneficiary 1&2 :
In Thailand the Father of two young daughters thanks the Foundation for its ongoing support for medical expenses. The 2 girls both suffering for Leukemia are aged 8 and 18 moths.

สาธารณประโยชน์

Bottled Water :
The Foundation supports Chiangmai business with orders of Foundation Branded bottled drinking water.

ผู้รับผลประโยชน์ที่ 3

Work being done at Wat Phratat Doi Saruang by Foundation to renovate Kuuti Phra. ( living quarters for Monks)

ผู้รับผลประโยชน์ที่ 4

ผู้รับผลประโยชน์ที่ 5

มูลนิธิ LION RAMPANT FOUNDATION บริจาคนำดื่มแก่ผู้ต้องกัก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน 200 แพ็ค